Under min praktik på Rodolfo Agency i Stockholm fick jag möjligheten att illustrera och animera infografik för Linnéuniversitetet. Med lite handledning och utrymme för lek lyckades jag lösa de flesta problem som uppstod som nybörjare. Jag läste manus för att utifrån det som sägs ta fram en storyboard för varje film.
Back to Top